مشاوره حقوقی آنلاین ، تلفنی | وکیل پایه یک دادگستری

نفقه چیست ؟ نفقه زن و فرزند به عهده کیست؟

۱۶ آذر
نفقه چیست

نفقه چیست ؟ نفقه زن و فرزند به عهده کیست؟

نفقه  هزینه تمامی نیازهای زندگی زن است که با شروع عقد دائم بر عهده شوهر است. محاسبه میزان نفقه زن بر مبنای شئونات خانوادگی زن، عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالی مرد میباشد.وکیل نفقه

 

نفقه زن و شرایط دریافت آن

نفقه زن شامل همه هزینه های خانه، اثاثیه، منزل، غذا، لباس، دارو و درمان و هزینه های بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض است.

طبق نظر فقها برای تعلق گرفتن نفقه به زن دو شرط لازم است، که در اینجا به این 2 شرط اشاره شده است.

  • اول اینکه عقد باید دائمی باشد. در عقدهای موقت پرداخت آن  واجب نیست مگر  اینکه در زمان عقد در این مورد به توافق رسیده باشند.
  • دوم اینکه زن بطور کامل تمکین نماید. یعنی اگر زن از انجام وظایف خود اجتناب کند، به وی تعلق نمی گیرد.

 

نکته :

باید توجه داشت که پرداخت نفقه زن به پرداخت نفقه نزدیکان مانند پدر و مادر وخویشاوندان ارجحیت دارد و البته بر سایر دیون شوره نیز ارجح است.

 

زمان دریافت نفقه

در این مورد همه نظرات مختلفی وجود دارد.

  • برخی از فقها بر این عقیده اند که عقد دائم برای دریافت آن کافی است.
  • برخی نیز بر این عقیده اند تا زمانی که تمکین کامل انجام نشود (زن خود را به مرد عرضه نکند) پرداخت آن بر مرد واجب نمی شود.

 

 

چه زمانی پرداخت نفقه ساقط می شود ؟

 

  • اگر زن ناشزه باشد (سرکش و متمّرد باشد) و از انجام وظایف خود در برابر شوهر سرباز زند حق پرداخت آن  از مرد ساقط می شود.
  • زن مرتد نیز نفقه اش از مرد ساقط می شود مگر اینکه توبه کند.
  • اگر تمکین از شرایط تعلق نفقه به زن صغیره باشد، در این شرایط به زن صغیره نفقه تعلق نمیگیرد.

 

 

 

نفقه فرزند چیست و به عهده کیست؟

هزینه های فرزند بر عهده پدر است. که شامل تمامی هزینه هایی که پدر موظف به پرداخت آن است.

 

فرزند تا چه زمانی می تواند نفقه دریافت کند؟

 

با توجه به این که در قانون به سن خاصی برای دادن نفقه به فرزندان اشاره نشده است، در عرف تا زمانیکه فرزندان درآمد مشخصی نداشته باشند، پدر مسئول پرداخت آن به آنان اشت. البته فرزندان دختر زمانی که ازدواج می کنند، پرداخت آن عهده همسرانشان است و در صورتی که ازدواج نکرده باشند و از نظر مالی مستقل نشده باشند وظیفه تامین آنان به عهده پدر اشت.

در مورد نفقه فرزند پسر برخی بر این عقیده اند که زمانی که فرزند به سن رشد رسید، پدر از نظر شرعی وظیفه ای در قبال پرداخت هزینه ای به وی را ندارد. اما در شرایط کنونی جامعه غالبا خانواده ها تا زمانی که فرزندشان شرایط استقلال مالی را نداشته باشد از وی حمایت می کنند.

 

نفقه فرزند در صورت فوت پدر و یا عدم توانایی به عهده چه کسی است؟

 

در صورت فوت پدر و یا عدم توانایی در پرداخت آن، این وظیفه بر عهده جد پدری و در صورت نبودن پدر و جد پدری یا عدم توانایی آنها برای پرداخت آن، این وظیفه به عهده مادر است و اگر مادر هم زنده نباشد یا قادر به پرداخت نباشد، این وظیفه به عهده جد مادری خواهد بود .

 

در صورتی که در زمینه دریافت نفقه و شرایط دریافت آن برای زن و یا فرزند سوالاتی دارید با ما تماس بگیرید. همکاران ما که وکیل نفقه و امور مربوط به آن هستند شمار ار یاری می کنند.

یک دیدگاه ثبت کنید